Logo do Concello de Vigo

PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Servizos Cidadanía

Publicacións

Nesta páxina pódense consultar e descargar todas as publicacións, informes e enquisas dispoñibles en formato "pdf", editadas pola Concellaría de Participación Cidadá, o Servizo de Atención Cidadá e as relacionadas coas Asociacións ou Centros Cívicos.

Regulamento de Participación Cidadá

Regulamento Participación Cidadáficheiro pdf Descargar pdf